Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Bệnh viện Mắt Hải Phòng cần tuyển viên chức cho Bệnh viện như sau:

1. Số lượng: 11 chỉ tiêu tại Bệnh viện

2. Vị trí tuyển dụng:
- Vị trí Khám chữa bệnh: 01 người, cụ thể:
01 Bác sĩ trở lên, chuyên ngành Mắt.
- Vị trí Chẩn đoán hình ảnh: 01 người, cụ thể:
01 Bác sĩ đa khoa, được đào tạo có chứng chỉ về Chẩn đoán hình ảnh.
- Vị trí chăm sóc bệnh nhân: 08 người
Điều dưỡng cao đẳng trở lên, có đào tạo chuyên khoa Mắt.
- Vị trí công tác Dược: 01 người, cụ thể:
01 Dược sĩ đại học.

3. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
- Thời gian nhận Phiếu đang ký dự tuyển: trong giờ hành chính, 30 ngày kể từ
ngày 14/02/2023 đến 17 giờ ngày 15/3/2023.

4. Địa điểm: Nhận Hồ sơ tại phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Mắt (383
Lán Bè - Lê Chân - Hải Phòng), số điện thoại liên lạc: 0225.3714.648./.
Đăng nhập