Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
  • Lịch sử phát triển

    Tháng 12/1985 Trạm Mắt Hải Phòng được thành lập. Năm 1999 thì đổi tên thành Trung tâm Mắt Hải Phòng. Tháng 10/2008 Bệnh viện Mắt Hải Phòng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Mắt Hải Phòng.

  1 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập