Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Ban giám đốc

 Giám đốc

Bác sĩ CK II

Nguyễn Đức Quân

 
 

Phó giám đốc

Bác sĩ CK II

Nguyễn Trọng Nghĩa
 

Phó giám đốc

Thạc sĩ. Bác sĩ

Lê Hồng Sơn
 
Đăng nhập