Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
BÁO CÁO kết quả thực hiện chế độ nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

BÁO CÁO kết quả thực hiện chế độ nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021